Công Trình XLN Tuần Hoàn Nhà Máy Cán Hòa Phát Dung Quất

 

Hệ thống xử lý nước tuần hoàn Nhà máy cán II Hòa Phát Dung Quất

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Địa điểm: Bình Sơn – Quảng Ngãi – Việt Nam

Quy mô xử lý: 6555m3/h

Một số hình ảnh liên quan đến dự án:

Bể lắng lamenlla và bể cô đặc bùn

 

Hệ thống tháp làm mát dạng kín nhìn từ trên cao

 

Khu vực tháp làm mát dạng hở và bể lắng lamenlla

Tags: , , , , , , ,

Bài viết liên quan