Blog

Tin tức tuyển dụng

PHIÊN DỊCH HIỆN TRƯỜNG BIẾT TIẾNG TRUNG (03 người)

* Mức lương cơ bản: 10~20 triệu tùy kinh nghiệm và năng lực  Nội dung công việc Phiên dịch tại hiện trường công trình; Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp đàm phán kỹ thuật, đàm phán hợp đồng tại công trường; Điều phối chung các công việc trong quá trình thực hiện dự án; … Continue reading PHIÊN DỊCH HIỆN TRƯỜNG BIẾT TIẾNG TRUNG (03 người)

TRỢ LÝ DỰ ÁN THÀNH THẠO TIẾNG TRUNG (5 người)

 Mức lương cơ bản: 8-15 triệu tùy kinh nghiệm và năng lực  Nội dung công việc Dịch thuật hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ công trình hợp đồng, Phiên dịch tại hiện trường; Tổ chức, phiên dịch các cuộc họp đàm phán kỹ thuật, đàm phán hợp đồng; Điều phối chung các công việc trong … Continue reading TRỢ LÝ DỰ ÁN THÀNH THẠO TIẾNG TRUNG (5 người)

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN (Giám đốc DA thực tập – 4 người)

Mức lương cơ bản: 10-15 triệu tùy kinh nghiệm và năng lực Nội dung công viêc: 1.     Tham gia hỗ trợ giám đốc dự án thực hiện cái công việc quản lý công trình, nhân lực, tiến độ, công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn thành công trình…. 2.     Phối hợp với các nhóm … Continue reading TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC DỰ ÁN (Giám đốc DA thực tập – 4 người)