Blog

Tin tức dự án

TỔNG QUAN NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC

I.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI 1.Các định nghĩa về nước thải 1.1 Nước thải (Wastewater) Là chất thải dạng lỏng được sinh ra từ quá trình sinh hoạt của con người và sản xuất công nghiệp. 1.2  Nước thải chưa xử lý (Untreated wastewater) Là nước tích lũy các chất độc hại do con người … Continue reading TỔNG QUAN NGÀNH XỬ LÝ NƯỚC

CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY CÁN 2 THẢI KHU LIÊN HỢP GANG THÉP HÒA PHÁT – DUNG QUẤT

Khu liên hợp gang thép Hòa Phát – Dung Quất là một trong những dự án trọng điểm của Quốc gia giai đoạn 2015 – 2020. Tân Khoa Group xây dựng một đội ngủ nhân tài thiết kế hàng đầu với kinh nghiệm về công trình xử lý nước cỡ lớn tại Việt Nam cũng … Continue reading CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC NHÀ MÁY CÁN 2 THẢI KHU LIÊN HỢP GANG THÉP HÒA PHÁT – DUNG QUẤT

DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC TẠI NHÀ MÁY CÁN 1 – KHU LIÊN HỢP GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

Công ty CP thép Hòa Phát Dung Quất được thành lập vào tháng 2/2017.Với vốn điều lệ là 10.000 tỷ đồng và là chủ đầu tư xây dựng , vận hành  khu liên hợp giang thép Hòa Phát – Dung Quất. Với tổng vốn đầu tư là 52.000 tỷ đồng, với quy mô sản xuất … Continue reading DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC TẠI NHÀ MÁY CÁN 1 – KHU LIÊN HỢP GANG THÉP HÒA PHÁT DUNG QUẤT

CẢI TẠO XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN GIAI ĐOẠN 1-2 HÒA PHÁT KINH MÔN HẢI DƯƠNG

Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương được thành lập tháng 8 / 2007, và là chủ đầu tư khu liên hợp gang thép Hòa Phát – Kinh Môn.Đây là một trong những dự án trọng điểm của tập đoàn Hòa Phát trong lộ trình trở thành nhà sản xuất thép hàng đầu … Continue reading CẢI TẠO XỬ LÝ NƯỚC TUẦN HOÀN GIAI ĐOẠN 1-2 HÒA PHÁT KINH MÔN HẢI DƯƠNG