Cải Tạo Hệ Thống XLN Tuần Hoàn Nhà Máy Cán Thép Hòa Phát Hải Dương

 

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương

Địa điểm: Nhà máy Cán I – Hòa Phát – Kinh Môn – Hải Dương – Việt Nam

Tổng lượng nước đục tuần hoàn: Q= 1500 m3/h

Quy mô xử lý hệ thống nước bổ sung: Q= 60 m3/h

Một số hình ảnh liên quan đến dự án:

Hình ảnh bể lắng tấm nghiêng 

Hệ thống ba bể lắng tấm nghiêng kèm giá đỡ đường ống

Tags: , , , , , , ,

Bài viết liên quan